Tokaji Fürt Klaszter

Az alapítók

– Tokaj-Hegyalja fejlődésében meghatározónak tartják a szőlészeti-borászati ágazatban működő helyi vállalkozásokat,

– kifejezik elkötelezettségüket a tömegtermeléssel szemben a Tokaji Borvidéken történő kisebb tételszámú minőségi bortermelés és csúcsbor készítés elsőbbsége mellett,

– a szőlészeti-borászati ágazat helyi fejlesztésében rejlő potenciál kiaknázásának kulcsát az összefogásban látják, ezért klaszterbe kívánnak szerveződni.

A Tokaji Fürt Klaszter célja a helyi borászatok versenyképességének javítása, a tokaj-hegyaljai minőségi borászati tevékenység feltételeinek fejlesztése a szőlészeti-borászati értéklánchoz kapcsolódó vállalkozások, oktatási intézmények, K+F intézmények és további gazdasági szereplők együttműködése révén.

 

A Klaszter célkitűzései:

 • A szinergiák feltárása és kiaknázása
 • Költség- és kockázat megosztás
 • Méretgazdaságosságban rejlő előnyök kiaknázása
 • Beszerzés hatékonyságának javítása, a szállítóktól való függés csökkentése
 • Célzott marketingtevékenység folytatása
 • Piaci korlátok leküzdése, belépés új piacokra, hozzájutás új elosztási csatornákhoz
 • Új technikák és technológiák alkalmazása, kutatás-fejlesztés és innováció, illetve technológia-transzfer révén
 • Komplementer ismeretek, új menedzsment módszerek elsajátítása
 • A fogyasztókra irányuló szemléletformálás, oktatás, képzés megvalósítása
 • A „kritikus tömeg” biztosítása nagyobb volumenű fejlesztésekhez

 

A klaszter célkitűzéseinek elérése érdekében – a Klasztermenedzsment Szervezet által – az alábbi tevékenységeket végzi:

 • Adminisztráció, kapcsolattartás, új tagok felkutatása;
 • Projektgenerálás, közös termék- és technológiafejlesztés megszervezése, közös projektek előkészítése és továbbfejlesztése;
 • Pályázatfigyelés, pályázati, pénzintézeti, befektetői forrásszerzés
 • Rendezvények szervezése, valamint hazai és külföldi tanulmányutakon, konferenciákon, kiállításokon való részvétel;
 • Szükséges speciális adatbázisok létrehozása, széleskörű információszolgáltatás a klaszter tagjai számára, klaszter stratégia készítése;
 • Marketing, piacelemzés és piackutatás, közös arculat, igényfeltáró kutatások
 • A célkitűzésekhez kapcsolódó általános célú oktatás, képzés, betanítás
 • Klasztermenedzsment Szervezet működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzések
 • Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése

 

A klaszter jelenlegi tagjai:

 • Ábrahám Pince
 • Balassa Bor Kft.
 • Cornetensis Kft. – The Tokaji Journal
 • Demetervin Kft.
 • Gizella Pince Kft.
 • Majoros Birtok Kft.
 • Pendits Kft.
 • Servio Pro NAtura Bt.
 • Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet
 • Borecet Kft. – Tokaji Borecet Manufaktúra

Soros Elnök: Majoros László (Majoros Birtok)

Klasztermenedzsment Szervezet: Az Alapító Tagok által felkért Klasztermenedzsment Szervezet az ÉMFF Alapítvány. A klaszterrel kapcsolatos teendőket Somogyi Gergely végzi.

Kapcsolat:          Észak-Magyarország Flórája Faunája Alapítvány

Mobil: +36 30 374 54 65

E-mail: emff.alapitvany@upcmail.hu

Web: www.facebook.com/tokajiklaszter

 

A klaszter pályázati támogatás nélkül jött létre és anélkül működtettük. Sajnos forráshiány miatt a kezdeményezés nem tudta elérni kitűzött céljait.