A kedvezményezett neve:

Észak-Magyarország Flórája Faunája Alapítvány

Miskolci iroda: 3529 Miskolc, Szilágyi Dezső u. 17.

Baskói Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér: 3881 Baskó, Fő út 14/1

Tel.: +36 30 375 0949

E-mail: emff.alapitvany@upcmail.hu

A projekt címe:

Társadalmi szerepvállalás erősítése helyi Zöld Kosár közösségek fejlesztésével

A szerződött támogatás összege:

24 981 879 Ft

A támogatás mértéke:

100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Megoldandó probléma: Az általunk 2014-ben alulról szerveződően, önerőből útjára indított Zöld Kosár Közösség több társadalmi célt fogalmazott meg: kisebb környezetterheléssel, egészséges, környezetkímélő, termékekhez juttassa a helyi embereket; bizalmat és emberi kapcsolatokat építsen; méltányos megélhetést biztosítson a térségben. Az NCTA pályázat segítségével 1 éven át fejlesztettünk vidéki Zöld Kosár kisközösségeket. A bevont célcsoport személyek száma mára meghaladja a félezret. Baskón, Boldván és Miskolcon a megindult folyamatok biztatóak, de további fejlesztést igényelnek. A közösség jelenlegi tagjait bevonva felmértük a helyi igényeket. Ennek alapján fogalmaztuk meg céljainkat és alakítottuk ki a speciális helyi kisközösségeket fejlesztő tevékenységeket – amelyek jól szolgálják alapítványunk fenntartható életmódra fókuszáló hosszútávú fejlesztési stratégiáját is.

Céljaink:

  • A meglévő helyi igényekre és lehetőségekre reflektálva, a már létező helyi Zöld Kosár kisközösségek kapacitásainak és aktivitásának, szervező erejének fejlesztése, a kisközösségek programkínálatának bővítése
  • Az önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntes tevékenység megbecsültségének emelése és az önkéntesség helyi népszerűsítése, önkéntes programok megvalósítása
  • A generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi összetartás erősítése, a civil társadalom megerősítése a céltelepüléseken

Célcsoportok: Közvetlen célcsoportok a Baskón, Boldván és Miskolcon élő hátrányos helyzetben élő 14-35 éves fiatalok, valamint azok a 60 év feletti idősödő és idős személyek, akiknek életminősége a közösségi tevékenységekbe való bevonás után javul. Közvetett célcsoportok az érintett települések és a megye lakossága, továbbá az együttműködő szervezeteket, egyházakat, intézményeket képviselő személyek.

A projektet több nemzeti stratégiához kapcsolódva alakítottuk ki (NTFS, NIS, NÖS), illesztettük az EFOP Együttműködő társadalom 1. prioritásának, a 9. tematikus célkitűzéséhez. A tevékenységeket részletesen ütemeztük és 5 mérföldkőhöz igazítottuk.

A projekt megvalósítása során kiemelten kezeljük az önkéntesek vonzását és mentorálását. Ennek érdekében önkéntes toborzó eseményekre, önkéntes tréningre kerül sor. A tudatos háziasszonyoknak önképzésre is lehetőséget biztosítunk. A Zöld Kosár Közösség önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatásait igyekszünk minél szélesebb körben népszerűsíteni (fiatalok egészséges életmódra nevelése, zöldháztartás, önellátás, öngondoskodás, önkéntes segítés). A nyilvánosság a helyi projekt bemutató rendezvényeken ismerheti meg a projekt céljait és programjait.

A megvalósítás során folyamatosan együttműködünk az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft-vel.

A helyi hagyományok ápolását a hagyományos ételeket bemutató rendezvényeinkkel támogatjuk. A fenntartható jövőért pedig fórumokat szervezünk az önellátás, öngondoskodás, önkéntesség témakörében. A közösségi aktivitás erősítését célozzák a helyi alapanyagokat felhasználó közösségi főzéseink, heti Zöld Kosár találkozóink és közösségi kirándulásaink. A családok megerősítését, a fiatalok felelős életre nevelését családi napok segítik.

A projekt megvalósításához eszközbeszerzésekre is sor kerül.

A projekt megvalósítására az „EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” pályázat keretében kerül sor. Köszönjük a megvalósításhoz biztosított támogatást az Európai Uniónak és Magyarország Kormányának.

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.04.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03.31.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00365