A kedvezményezett neve:

Észak-Magyarország Flórája Faunája Alapítvány

Miskolci iroda: 3529 Miskolc, Szilágyi Dezső u. 17.

Baskói Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér: 3881 Baskó, Fő út 14/1

Tel.: +36 30 375 0949

E-mail: emff.alapitvany@upcmail.hu

A projekt címe:

Fiatalok felkészítése a fenntartható életmódra

A szerződött támogatás összege:

24 986 396 Ft

A támogatás mértéke:

100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Indokoltság: A 15-29 éves korcsoportba tartozó fiatalok aránya a területi megoszlását tekintve az országos átlaghoz képest felülreprezentált az Észak-magyarországi Régióban. Körükben az aktív szabadidő eltöltési módok aránya alacsony, kevesen mozdulnak ki, nem kirándulnak, nem végeznek alkotó tevékenységet, gyakoribbak az egyéni, mint a társas-közösségi tevékenységek. Az iskolai közösségi szolgálaton túl szabadidejükben nem jellemző az önkéntes tevékenység vállalása. A közösségi tevékenységek hiánya későbbi életpályájukra is kihatással van, megnehezíti felnőttkori szocializációjukat, munkaerő-piaci elhelyezkedésüket is. A fennható életmódhoz szükséges életvezetési mintákat a családi körben többnyire nem sajátítják el, és az ahhoz szükséges alapvető ismereteik is meglehetősen hiányosak. Korábban szervezett rendezvényeink és életmód és sporttáborunk tapasztalatai alapján egy komplex, négyéves programot dolgoztunk ki a változás elősegítésére.

A projekt átfogó célja az Észak-Magyarországi Régió komplex programmal fejlesztendő járásaiban élő, javarészt hátrányos helyzetű 15-29 éves fiatalok felkészítése a fenntartható életmódra, melynek szerves része a térségi környezeti-társadalmi-gazdasági fenntarthatóságot elősegítő önkéntes közösségi tevékenységek vállalása. Közvetlen célunk helyi fiatalok bevonása olyan – a fenntartható életmód gyakorlatát bemutató – élményalapú tevékenységekbe, amelyek segítik képességeik kibontakoztatását, erősítik közösségi önkéntes aktivitásukat. A közvetett cél a célcsoport társadalmi részvételének növelése, hosszútávú bevonásuk a szervezet térségi fenntartható fejlődést elősegítő programjaiba, mint aktív helyi önkéntesek.

4 éven keresztül kínálunk színes, tartalmas, ingyenes programokat a fiatalok számára. Ismeretterjesztő programokkal, fenntartható életmód táborokkal, közösségi önkéntes programokkal várjuk őket, amelyek során megismerhetik nemcsak a fenntarthatóság alapelveit, de önmagukat is. Fejlődhetnek, kiteljesedhetnek, és aktív önkéntesekké válhatnak.

A projekt megvalósítására az „EFOP-1.2.2-15 – Ifjúsági programok támogatása” pályázat keretében kerül sor. Köszönjük a megvalósításhoz biztosított támogatást az Európai Uniónak és Magyarország Kormányának.

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.01.02.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.2-15-2016-00006